• Algemene Leden Vergadering

    Financiele verslaglegging is een half uur voor de vergadering in te zien bij AVW'66.