• AVW'66 en de toekomst

  Beste leden/ouders,

  Dat er al geruime tijd wordt gesproken over een verregaande samenwerking tussen de beide
  Westervoortse voetbalverenigingen is geen geheim. Het besluit van de gemeente Westervoort dat
  we in de nabije toekomst naar één accommodatie gaan, draagt hier uiteraard aan bij. Enige maanden
  geleden gaven beide besturen aan als ‘stip aan de horizon’ één grote, Westervoortse
  voetbalvereniging te zien. Maar hoe zien de leden dit?
  Om die vraag beantwoord te krijgen en deze stip aan de horizon vorm te geven, hebben beide
  besturen enkele leden gevraagd om een kerngroep te vormen. Deze afspiegeling van beide
  verenigingen bestaat uit de volgende personen:
  - Namens AVW’66: Paul Jakobs, Derya Ergul, Brenda Elfring, Gilles Visser, Niels Lippinkhof en
  Menno Goedhart.
  - Namens SC Westervoort: Roy Wilting, Ronald Schoonbeek, Nancy Stevens, Rick Smink, Niels
  den Boer, Edwin Peters en Marc de Lange,
  De kerngroep wil graag van jouw weten hoe jij aankijkt tegen de samenwerking en hoe je dit in de
  toekomst ziet.
  We hebben twee bijeenkomsten gepland. Dinsdag 10 en woensdag 11 mei om 20:00 bij
  zalencentrum Wieleman. Doel van deze avonden is te kijken wat jullie belangrijk vinden bij je huidige
  vereniging, hoe je dat in de toekomst ziet en wat je zeker wilt behouden. Deze informatie zal als basis
  dienen voor het vervolgtraject en we hechten dan ook veel waarde aan jouw mening.

  We hopen je op één van de beide avonden te mogen verwelkomen. Spreek ons ook gerust aan
  wanneer er vragen zijn!

  Kerngroep SC Westervoort / AVW’66