• Gedragscode spelers/team:

  Gedragscode spelers/team:
   De leiding dient duidelijk regels te maken ten aanzien van bijvoorbeeld hoe laat men
  aanwezig dient te zijn, hoe men zich dient af te melden, tot hoe laat men zich kan afmelden,
  etc.
   Binnen AVW'66 mag eenieder kritisch naar elkaar zijn, maar moet wel positief/opbouwend
  met elkaar omgegaan te worden. We spreken elkaar aan op negatief gedrag of negatieve
  opmerkingen;
   Tegenstanders en de scheidsrechter in het bijzonder dienen met respect te worden
  behandeld;
   De scheidsrechter dient niet te worden lastiggevallen. Commentaar dient tot een minimum
  te worden beperkt en zeker niet agressief of respectloos te worden geuit;
   Agressief gedrag of geweld naar medespelers, tegenstanders of scheidsrechter zijn uit den
  boze. Hier volgt direct een straf op;
   Bij een onbewuste overschrijding van deze regels spreken we elkaar hierop aan. Bij
  herhaaldelijk, bewust of het grof overtreden van deze regels volgt een straf/schorsing. Deze
  straf/schorsing wordt door de leiding van het team bepaald, in overleg met onze
  gedragscommissie bepaald. Iedere straf dient te worden gemeld bij onze gedragscommissie.