• Gedragscode trainers en stafleden

  Gedragscode trainers en stafleden
   Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid
  gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.
   Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en
  richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te
  komen. (KNVB toets voor junioren)
   Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante
  feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je bent in het bezit van een geldig
  VOG, aangeboden door de vereniging.
   Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn
  positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te
  oefenen. Onthoud je van elke vorm van (macht) misbruik, emotioneel misbruik, fysiek
  grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of
  seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen
  is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
   Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van
  sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de
  sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.
   Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of
  intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst,
  levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele
  achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
   Sluit niemand buiten en wees tolerant.

   Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de
  sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van
  grievende en/ of beledigende opmerkingen.
   Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te
  laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen
  of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
   Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en
  gedragscode naleeft.
   Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel
  niet om die door
  te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact) persoon en/ of contact op te nemen
  met het Centrum Veilige Sport Nederland.
   Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan
  worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij
  betrokken bent.
   Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol
  wordt gedronken.