• Lekker weer!

  Lekker weer!

  Soms kom je in ons taalgebruik vreemde zaken tegen. Neem nou het gezegde “van de prins geen kwaad weten”. Dat werkt uitdagend, want er zijn tal van royalty programma’s die er juist alles aan doen om het kwaad van de prins te achterhalen. En toen bleek ineens dat prins Andrew in een live interview op de BBC zo ongeveer de enige te zijn die van de prins geen kwaad wist. Hij probeerde bijna wanhopig duidelijk te maken dat er van kwaad geen sprake was. Hij faalde hopeloos en had beter kunnen weten. De een zijn brood ……
  Zondagavond weten we het. Dan weten we of de Honda van Leonid net zo succesvol is als de Honda van Max.

  In het deze week verstuurde AVWeetje was een paginagroot wervend verhaal over de wederwaardigheden van de 45 plussers te lezen. Het werd gretig gelezen en is positief ontvangen blijkens de vele verzoeken vanuit de Westervoortse bevolking om een exemplaar zelf in bezit te krijgen. Er schijnt gesproken te worden over een extra druk en zonder inlegvel of weg te laten passages, zoals gebruikelijk in boeken over grote voetbalsterren.

  Het was fantastisch weer om te ballen; een graadje of 5 met lekker veel zuurstof in de lucht. Dat kwam menigeen goed van pas. Op zo’n moment zijn de verschillen in de waarde van de duur afgesloten verzekeringen van de onderstellen goed vast te stellen: een enkeling verscheen gewoon met een ontbloot stukje been tussen de kous en de rand van de broek. Anderen hadden de handelswaar verpakt in diverse vormen van thermopane kledij. Naast de twee keepers meldden zich een ongelijk aantal spelers. In zo’n situatie wordt er geheel overeenkomstig de geest van het artikel in het AVWeetje gestart , waarbij het ene team een speler meer heeft dan het andere team. 45P veldbezetting zal, geheel in lijn worden uitgevoerd volgens van het door J. de Zwart ingediend wetsvoorstel en inmiddels door de Tweede Kamer unaniem aangenomen wet “Gelijke bezetting” welke de strekking heeft dat vooringenomen posities zowel bij een gelijk als oneven aantal tot -1 dienen te worden aangehouden tot dat praktische onevenredigheid is aangetoond.
  Het was wel wat druk op het veld met 19 spelers en daar waren de keepers nog niet bij opgeteld. Weinig ruimte dus voor splijtende passjes en diepgaande spelers. Wel lekker warm op het middenveld met zoveel spelers zo dicht bij elkaar. Goed voor de teamgeest. Je zou verwachten dat er met zoveel beschikbare schakels op het veld gekmakende spelcombinaties op de mat gelegd zouden worden. Maar niets was minder waar. Er waren opvallend veel solo-acties waar te nemen. Uiteraard was de ene actie succesvoller dan de andere actie, maar dat is een dooddoener. De Swerte Barry legde een ongekend aantal meters op de mat. Waarschijnlijk was hij bij de wedstrijd van het Nederlands elftal wezen kijken, want hij ging van voor naar achter en van links naar recht. Alleen deinde zijn teamgenoten niet mee. Die konden het hoge tempo niet bijhouden. Zowel Alex als Hans hadden grote moeite met de paal het lukte hen niet om de bal aan de juiste kant te rollen. Dat lag voor Potje anders, want een vurige reactie op een in eerste instantie zwakjes ingeschoten bal knalde buiten bereik van de keeper boven op de lat. De politie meldde zich korte tijd later, omdat ze hoorden dat er geschoten werd op sportpark Hamerden. Ja lekker bij een Potje voetbal. Zo was er weer lekker veel te bespreken Am Stammtisch.