• Missie en Visie

  Zware woorden, maar wat bedoelen we ermee en wat kun jij ermee?! Simpel gesteld geeft
  een visie aan ‘waar we voor staan’, wat vinden we belangrijk en wat willen we met zijn
  allen? De missie geeft aan ‘waar we voor gaan’, wat willen we bereiken?
  Wij hechten veel waarde aan de visie en missie, het mogen niet slechts mooie woorden zijn.
  De visie en missie geven richting, zij bieden houvast. Het zou ons moeten helpen bij het
  nemen van beslissingen, maar we zouden elkaar er ook aan moeten kunnen houden. De
  visie en missie zijn ons kompas.