• Missie en Visie

  Zware woorden, maar wat bedoelen we ermee en wat kun jij ermee?! Simpel gesteld geeft
  een visie aan ‘waar we voor staan’, wat vinden we belangrijk en wat willen we met zijn
  allen? De missie geeft aan ‘waar we voor gaan’, wat willen we bereiken?
  Wij hechten veel waarde aan de visie en missie, het mogen niet slechts mooie woorden zijn.
  De visie en missie geven richting, zij bieden houvast. Het zou ons moeten helpen bij het
  nemen van beslissingen, maar we zouden elkaar er ook aan moeten kunnen houden. De
  visie en missie zijn ons kompas.

 • Onze Missie

  Onze missie, waar gaan we voor?
  Het voetbal staat bij AVW’66 centraal. In de jeugd staat opleiden/leren centraal, ‘verzorgd
  voetbal’ is het streven en ons eerste elftal is ons vlaggenschip. Vanzelfsprekend gaat
  presteren hand in hand met gezelligheid en vriendschap.
  Het eerste elftal heeft een voorbeeldfunctie binnen de vereniging, met name voor de jeugd.
  Zij bepaalt voor een belangrijk deel onze uitstraling. Al decennialang is AVW’66 één van de

  hoogst spelende zaterdagverenigingen in de regio, wat een belangrijke aantrekkingskracht
  heeft. Bij AVW’66 worden geen spelers betaald, slechts teams worden gefaciliteerd. Hoewel
  wij trots terugkijken op meerdere periodes dat AVW’66 op het allerhoogste amateurniveau
  speelde, is de huidige ambitie om structureel een rol van betekenis te spelen in de 2 e klasse.
  Ons eerste elftal zal in de basis bestaan uit spelers van AVW’66. Het moet voor de jeugd
  haalbaar zijn om ons eerste elftal te halen. Gezien het hoge niveau dat we nastreven is het
  echter ook reëel om spelers van buiten de vereniging in ons eerste elftal te benaderen.
  In de jeugd moeten leren en plezier hand in hand gaan. Vanzelfsprekend is niet iedereen
  voor het hoogste niveau bestemd. Toch is het streven om iedereen optimaal te laten
  voetballen. Als club willen we een duidelijk opleidingsplan bieden. Per leeftijd/fase moet
  duidelijk zijn wat we de spe(e)l(st)ers willen bijbrengen. Er dient oog te zijn voor persoonlijke
  talentontwikkeling. Naast het voetbaltechnische gedeelte neemt de algemene ontwikkeling
  van de jeugdspe(e)l(st)ers een belangrijke plaats in. De jeugd is veelal 3 keer per week bij de
  vereniging en een deel van zijn/haar ontwikkeling vindt daar plaats. AVW’66 wil een veilige,
  uitdagende omgeving bieden waar de kinderen niet slechts leren voetballen. Ook niet
  voetbal-gerelateerde activiteiten kunnen veel bijdragen aan een team of vereniging. Een
  teamsport biedt de mogelijkheid om veel waarden bij te brengen: discipline,
  verantwoordelijkheid, sociaal gedrag. Daarnaast biedt het vriendschap, gezelligheid en
  saamhorigheid. Laten we vooral ook niet vergeten dat in tijden dat kinderen aan vele
  verleidingen worden bloot gesteld, het voetbal vooral leuk moet zijn!
  Een vereniging bestaat voor een belangrijk deel bij de gratie van vrijwilligers, zij zijn
  onmisbaar. Het spreekt voor zich dat wij, als vereniging vrijwilligers waarderen. Denk hierbij
  aan trainers, leiders, staf- en bestuursleden, kantinemedewerkers, leden van de
  activiteitencommissie of anderszins. Voor het succes van vrijwilligers werk is duidelijkheid
  bepalend: wat wordt er van hen verwacht. Daarnaast zullen vrijwilligers goed gefaciliteerd
  moeten worden. Als vereniging verwachten wij van onze leden dat ze zich (als vrijwilliger)
  voor de club inzetten. Hierbij moet gezegd worden dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is,
  zoals gezegd gaan we samen de verplichting aan een succes van onze vereniging te maken.
  Als vereniging dienen wij de vrijwilliger te faciliteren en duidelijkheid te bieden. Daarnaast
  uiteraard op zijn tijd waardering!
  Eenieder is welkom als lid van AVW’66, hierbij speelt geloof, nationaliteit, achtergrond, sexe
  of geaardheid geen enkele rol. Wel hechten we veel waarde aan gedrag: iedereen die op
  welke manier dan ook bij AVW’66 betrokken is, onderschrijft onze normen en waarden.
  Binnen de vereniging moet duidelijk gecommuniceerd worden welk gedrag wij nastreven en
  hoe we met elkaar omgaan. Daar moeten we ons aan houden, daar moeten we elkaar op
  aanspreken en daar kan het bestuur ook op ingrijpen.

 • Onze Visie

  Onze visie, waar staan wij voor?
  AVW’66 wil een open vereniging zijn en een positieve rol spelen in de Westervoortse
  samenleving. Voetballen staat voorop en iedereen is bij ons welkom om dat te doen. Wij
  willen een prestatiegerichte vereniging zijn, iedereen op zijn eigen niveau. Wij willen zowel
  prestatief – als recreatief voetbal bieden. Plezier in het voetbal staat voorop, maar vaak is
  voetbal leuker als je wint!
  Naast het voetbal willen we met een herkenbare, positieve clubcultuur meer betekenen
  voor onze leden en omgeving. Eenieder moet zich bij ons thuis en veilig voelen.
  Vanzelfsprekend gaan we eerlijk en respectvol met elkaar om. Duidelijkheid en
  verantwoordelijkheid zijn hierbij belangrijke begrippen. Voetbal is een teamsport en ‘de
  club’ dat zijn wij samen. Wij gaan met zijn allen de verplichting aan een succes te maken van
  onze vereniging!