• Samenwerking Teams AVW'66 - SC Sportclub voor seizoen 2023-2024

  De besturen van AVW’66 en SC Westervoort zijn verheugd te kunnen melden dat we voor
  het seizoen 2023 - 2024 een groot deel van de jeugd in zogenaamde Samenwerkings
  Teams onder gaan brengen. Concreet betekent dit dat de lichtingen JO8, JO9, JO10, JO11,
  JO12 en JO13 van de beide Westervoortse verenigingen samen gaan voetballen.


  De noodzaak om samen te werken is te verklaren door de volgende factoren:
  ● De jeugd laten voetballen in Westervoort staat voorop: door deze stap te zetten
  behouden we kinderen voor het voetbal en dat is volgens beide besturen cruciaal.
  ● We zien dat het aantal voetballers naarmate de jeugd ouder wordt, daalt. Hierdoor
  wordt het lastiger om teams in te delen en aan het voetballen te houden. Door de
  jeugd samen te voegen, zijn er meer mogelijkheden om iedereen op zijn of haar
  niveau te laten spelen en plezier te hebben in het voetbal!
  ● We zien op termijn dat de gemeente de Westervoortse sportverenigingen naar een
  gezamenlijke accommodatie wil verhuizen. Op de bestaande sportaccommodaties
  van AVW’66 en SC Westervoort zullen dan huizen gebouwd moeten worden.


  Voor het lidmaatschap maakt dit geen verschil: je blijft als speler lid van AVW’66 of SC
  Westervoort. Wel zal er gedurende het jaar per lichting gekeken worden waar er getraind
  wordt en waar de wedstrijden gespeeld worden. Voor het ST-verband zal gekeken worden
  naar een tijdelijk, nieuw tenue, waarbij de samenwerking tussen beide verenigingen wordt
  verbeeld.

  Verder kan het de komende tijd zo zijn dat er vanuit de aantallen nog naar andere lichtingen gekeken wordt. Mocht ergens de nood hoog zijn, dan kunnen en zullen we elkaar helpen.


  In de komende periode zullen de spelers, trainers en ouders op de hoogte worden gebracht
  van de indelingen en waar er gespeeld en getraind gaat worden. Beide besturen gaan ervan
  uit dat dit tot een succesvolle samenwerking gaat leiden. Vanzelfsprekend realiseren we ons
  dat dit voor een ieder wellicht een extra inspanning vergt. Mocht je hierover vragen hebben,
  spreek dan zeker je bestuursleden aan.