• Update Westervoort Noord / nieuwe accommodatie

  Beste leden van AVW’66,
  Zoals bekend heeft de gemeente grootse plannen waar het gaat om het bebouwen van onze
  sportaccommodatie. Ook de tennisvereniging en Sc. Westervoort hebben hiermee te maken.
  In 2023 is aangekondigd dat we zouden moeten verhuizen naar een nieuwe locatie. U heeft
  het ongetwijfeld meegekregen via onze site of uit de lokale media. Ook zijn er vorig jaar
  september bij Zalencentrum Wieleman samen met Sc. Westervoort informatieavonden waar
  het ging over een fusie en de wijze waarop dit tot stand zou moeten komen.
  Tot slot is op ALV van 29 november tijdens de ledenvergadering aangegeven dat er 2
  uitgangspunten zijn alvorens we dit voorleggen tijdens een bijzondere ALV aan de leden:
  ● We gaan pas een voorstel om tot 1 vereniging te komen voorleggen aan de leden op
  het moment dat we naar 1 locatie gaan.
  ● Beide verenigingen dragen financieel niet negatief bij aan de nieuwe vereniging, met
  andere woorden er moet financiële duidelijkheid zijn.
  Het voornemen was om dit in het voorjaar van 2024 te organiseren, temeer daar ook de
  gemeente aangegeven had dat daar dan wel duidelijkheid zou moeten zijn waar het gaat om
  de locatie. Helaas is gebleken dat dit nog niet het geval is. Er ligt nu een zogenaamd
  concept kaderdocument Westervoort Noord, dat 11 maart door de raad met een
  amendement is goedgekeurd. Hierbij is in ieder geval aangegeven dat de fracties het college
  de opdracht geven een andere locatie te vinden dan de voorgestelde “terugvallocatie”
  tussen Liander en Van Essen. Hierbij is het gebied achter Van Essen, richting Duiven (het
  zogenaamde “natuurinclusieve tussengebied”), de eventuele optie.
  Wij hebben als voetbalvereniging, samen met Sc. Westervoort, de tennis- en
  korfbalvereniging inmiddels een eerste opzet van een nieuwe accommodatie mogen
  ontvangen. Deze is in opdracht van de gemeente door Synarchis opgesteld. Echter, er is
  nog steeds geen duidelijkheid waar het gaat om de definitieve locatie. Ook de financiële
  consequenties zijn op dit moment absoluut niet helder.
  Vandaar dat de 4 buitensportverenigingen gezamenlijk een brief hebben opgesteld en deze
  aan het college en de raad van Westervoort hebben doen toekomen. Een kopie van dit
  schrijven vinden jullie hier DOCUMENT AAN DE GEMEENTE. Concreet betekent dit dat wij als verenigingen een pas op de plaats maken. De gemeente is aan zet om duidelijkheid te verschaffen waar het gaat om de locatie en de financiën. In de tussentijd blijven we samenwerken met Sc. Westervoort waar het gaat om het jeugdvoetbal. Hier maken we mooie stappen en laten we wekelijks erg veel kinderen lekker voetballen. Het eerste jaar heeft ons al veel geleerd, waarbij we als besturen zien dat de toekomst van het voetbal het best gegarandeerd wordt door samen te werken. Laten we zeker hier de positieve zaken oppakken en uitbouwen.

  Bestuur AVW’66