• Verklaring Omtrend Gedrag

  Bij AVW’66 krijgt iedere vrijwilliger die structureel in contact staat met onze leden een VOG.
  Dit betreft de vrijwilligers die een officiële vrijwilligersfunctie bekleden. Te denken aan
  trainers, leiders en kader-/bestuursleden. Voor onder andere kantinevrijwilligers hanteren
  we deze werkwijze niet. Het (jeugd-)bestuur zal je kenbaar maken of een VOG voor jou
  vereist is, de vereniging regelt dit dan voor je. Een VOG is 3 jaar geldig en zal dan vernieuwd
  moeten worden.
  Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het
  gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel,

  zoals het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een
  sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.
  Het verkrijgen van een VOG biedt uiteraard geen garanties, het is een maatregel die de kans
  op ongewenst of overschrijdend gedrag verkleint.