• Vertrouwenspersonen

  Vertrouwenspersonen
  Iedereen moet kunnen voetballen in een veilige omgeving. Wanneer jij op jouw voetbalclub
  gevoelens van onveiligheid ervaart, bijvoorbeeld door ongewenste aanrakingen of
  opmerkingen, heb jij altijd het recht om ‘nee’ te zeggen. Dat kan een moeilijke stap zijn.
  Weet daarom dat je voor hulp altijd terecht kan bij een vertrouwenscontactpersoon. De
  vertrouwenspersoon is er ook voor verenigingen die signalen opvangen van seksuele
  intimidatie.
  Wat doet een vertrouwenspersoon?
  Een vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij situaties van seksuele intimidatie
  binnen een vereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
   Voortdurende opmerkingen met een seksueel karakter;
   Ongewenste aanrakingen
   Aanranding;
   Verkrachting;
   Seksueel misbruik.
  Grensoverschrijdend gedrag heeft niet altijd een seksueel karakter. Ook verbale intimidatie
  en machtsmisbruik kunnen voorkomen en een grote impact hebben op personen en
  verenigingen. Daarnaast gaan mensen die zich schuldig maken aan discriminatie ook een
  duidelijke grens over. Ook voor deze vormen van gedrag is geen plek op de voetbalvelden.
  Wanneer iemand dit overkomt, blijft diegene vaak achter met veel vragen en emoties. Een
  vertrouwenspersoon kan dan helpen door te luisteren. Contact opnemen kan anoniem en
  informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld
  Wordt dit herkent door een vrijwilliger, ouders/verzorger of andere betrokkenen, dan dient
  er z.s.m. contact op te worden genomen met de vertrouwenspersoon of een
  bestuurslid/coördinator.
  Vertrouwenspersoon AVW’66:
  Naam: Marjolein Zweers
  Email: m.kooij@hotmail.com
  Telefoonnummer: 06 46032288